\NaviProizvodi

Vatrostalni betoni

 • Primena u industriji cementa i kreča, vatrostalnoj industriji, industriji keramike i stakla, livarstvu…
 • Za temperature primene do 1820°C
 • Kompletan spektar proizvoda: 28 kvaliteta betona (od 25% do 96% učešća Al2O3)
 • Betoni se prodaju pod oznakama: RealcaST
kvalitet
glavna komponenta (%)
potrebe u materijalu (t/m³)
RealcaST 96 96 Al2O3 3,1
RealcaST 96A 96 Al2O3 3,0
RealcaST 94 94 Al2O3 3,0
RealcaST 92 92 Al2O3 3,0
RealcaST 90 90 Al2O3 2,9
RealcaST 90 Albogun 90 Al2O3 2,6
RealcaST 85 85 Al2O3 2,5
RealcaST 80 80 Al2O3 2,5
RealcaST 80A 80 Al2O3 2,5
RealcaST 80 Albogun 80 Al2O3 2,5
RealcaST 75 75 Al2O3 2,3
RealcaST 70 70 Al2O3 2,3
RealcaST 70 Albogun 70 Al2O3 2,0
RealcaST 60 60 Al2O3 2,0
RealcaST 60A 60 Al2O3 2,0
RealcaST 60 Albogun 60 Al2O3 1,9
RealcaST 50 50 Al2O3 1,9
RealcaST 50 Albogun 50 Al2O3 1,8
RealcaST 45A min 40 Al2O3 1,8
RealcaST 45 Albogun min 40 Al2O3 1,8
RealcaST 40 40 Al2O3 1,8
RealcaST 40 Albogun 40 Al2O3 1,8
RealcaST 35 Albogun 35 Al2O3 1,9
RealcaST 30 30 Al2O3 1,8
RealcaST 28 28 Al2O3 1,8
RealcaST 25 25 Al2O3 1,8
RealSAT 01 25 Al2O3 2,1
RealSAT 02 25 Al2O3 2,2


Termoizolacioni vatrostalni betoni

 • Izuzetno stabilni. Koriste se za termičku izolaciju peći u vidu ozida i obloga ložišta, kanala dimnjaka i komora.
 • Za temperature od 1100 do 1700°C
 • Dvanaest proizvoda (od 14% do 90% učešća Al2O3 )
 • Betoni se prodaju pod oznakama: RealIST
kvalitet
glavna komponenta (%)
potrebe u materijalu (t/m³)
RealIST 06T 28 Al2O3 0,6
RealIST 07 30 Al2O3 0,7
RealIST 07T 26 Al2O3 0,7
RealIST 09 32 Al2O3 0,9
RealIST 09T 23 Al2O3 0,9
RealIST 10T 18 Al2O3 1,0
RealIST 11T 25 Al2O3 1,1
RealIST 12 40 Al2O3 1,2
RealIST 14 70 Al2O3 1,4
RealIST 14T 15 Al2O3 1,4
RealIST 15 90 Al2O3 1,5
RealIST 15T 14 Al2O3 1,5


Vatrostalne nabojne mase

 • Nabojne mase nalaze sve veću primenu u industriji: livnice i čeličane, kupolne peći, parni kotlovi, dubinske, potisne i odgrevne peći.
 • Za temperature od 1200 do 1850°C
 • Osam proizvoda (od 45% do 90% učešća Al2O3)
 • Mase se prodaju pod oznakama: DalPLAST
kvalitet
glavna komponenta (%)
potrebe u materijalu (t/m³)
DalPLAST 90 90 Al2O3 3,0
DalPLAST 85 85 Al2O3 3,0
DalPLAST 80 80 Al2O3 2,9
DalPLAST 70 70 Al2O3 2,7
DalPLAST 70A 70 Al2O3 2,7
DalPLAST 60 60 Al2O3 2,1
DalPLAST 45 45 Al2O3 2,0
DalPLAST SiC 76 SiC 2,3


Vatrostalni malteri i kitovi

 • Spektar specijalnih vatrostalnih materijala iz proizvodnog programa firme Real S kompletiraju vatrostalni malteri i kitovi.
 • Koriste se za zidanje vatrostalnih obloga peći i kao zaštitni premazi.
 • Kao i ostale grupe proizvoda, prave se u širokoj skali kvaliteta i zadovoljavaju najzahtevnije potrebe.
 • Prodaju se pod oznakama: RealMAL i RealKIT
kvalitet
glavna komponenta (%)
vezivo
RealMAL 1 60 Al2O3 keramičko
RealMAL 2 42 Al2O3 keramičko
RealMAL 3 35 Al2O3 keramičko
RealMAL 4 25 Al2O3 keramičko
RealMAL C 40 Al2O3 hidraulično
RealKIT 0 70 Al2O3 hemijsko
RealKIT 1 72 Al2O3 hemijsko
RealKIT 2 42 Al2O3 hemijsko
RealKIT 3 35 Al2O3 hemijsko
RealKIT 4 85 Al2O3 hemijsko
RealKIT 5 65 Al2O3 hemijsko


Vatrostalni premaz

kvalitet
glavna komponenta (%)
vezivo
RealPREM 25 25 Al2O3 hemijsko
RealPREM 01 16 Al2O3 hemijsko