VATROSTALNI BETONI

Kvalitet Glavna komponenta potrebe u materijalu (t/m³)
RealcaST 96 96 Al2O3 3,1
RealcaST 96A 96 Al2O3 3,0
RealcaST 94 94 Al2O3 3,0
RealcaST 92 92 Al2O3 3,0
RealcaST 90 90 Al2O3 2,9
RealcaST 90 Albogun 90 Al2O3 2,6
RealcaST 85 85 Al2O3 2,5
RealcaST 80 80 Al2O3 2,5
RealcaST 80A 80 Al2O3 2,5
RealcaST 80 Albogun 80 Al2O3 2,5
RealcaST 75 75 Al2O3 2,3
RealcaST 70 70 Al2O3 2,3
RealcaST 70 Albogun 70 Al2O3 2,0
RealcaST 60 60 Al2O3 2,0
RealcaST 60A 60 Al2O3 2,0
RealcaST 60 Albogun 60 Al2O3 1,9
RealcaST 50 50 Al2O3 1,9
RealcaST 50 Albogun 50 Al2O3 1,8
RealcaST 45A min 40 Al2O3 1,8
RealcaST 45 Albogun min 40 Al2O3 1,8
RealcaST 40 40 Al2O3 1,8
RealcaST 40 Albogun 40 Al2O3 1,8
RealcaST 35 Albogun 35 Al2O3 1,9
RealcaST 30 30 Al2O3 1,8
RealcaST 28 28 Al2O3 1,8
RealcaST 25 25 Al2O3 1,8
RealSAT 01 25 Al2O3 2,1
RealSAT 02 25 Al2O3 2,2